Egna produkter

Våra produkter tillverkas förhand av oss själva här i Ljushult. Vi försöker i största möjliga mån använda antingen närproducerade eller ekologiska råvaror men även spillbitar från egen eller andras tillverkning.

Inga konstiga kemikalier tillsatta utan endast helt naturliga och ofarliga ämnen - bra för oss och miljön. Rent naturligt helt enkelt!